Bilder

Här visar vi diverse bilder från arbeten

Borrhål
Färdig sprängt
Sedan ska det gjutas en platta
Höga vägkanter.Svårt för vattnet att rinna av,vilket ofta resulterar i en sämre väg.
Här är det kantskuret.Sedan ska gruset sorteras ut och jorden köra bort.
Nu kan vattnet rinna av.Sedan ska det grusas och hyvlas,för att sedan saltas.
Här ska det lastas bort sten från sprängning av en rörgrav.
Höjt upp en ny tomt och grovplanerat.
Bygger en gångstig ner till vattnet.
Nyanläggning av gräsmatta
Grusat av infarten
Förberedelse för utbyggnad
Igenvuxen strandlinje
Grovjusterat för jordning och singlat av
Här ska det stå en friggebod
Grovavjämning av strandlinje
Påbörjat för plintgrund
Uppbyggnad av gräsyta och sandstrand
Påbörjad plattläggning
Befintlig infart
Jämnat av befintlig skogsväg
Nyanläggning av tomt och infart
Tomplanering
Färdigt resultat plattsättning