Miljö

Axums Järn AB det första handelsföretaget i Ale kommun som är
miljödiplomerat. Axums Järn AB är miljödiplomerat enligt
Göteborgsmodellen som tar vara på kärnelementen hos
miljöledningssystem, ISO 14001 och EMAS.
Den stora skillnaden är att många skriftliga rutiner och
dokumentstyrning ersatts av en checklista som ska uppfyllas
till 75 % och tio obligatoriska punkter.

 

De obligatoriska punkterna:
  - miljöansvarig person
  - beskrivning av betydande miljöaspekter
  - miljöpolicy
  - miljöplan
  - miljöutbildning
  - kemikalieinventering
  - skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
  - skriftlig miljödeklaration från leverantörer och  entreprenörer
  - avfallsredovisning
  - regelbunden miljöinformation inom företaget

  Checklistan är uppdelad i följande avsnitt:
  - lokaler
  - personal
  - kontoret
  - varor och tjänster
  - återanvändning
  - transporter
  - kemikalier