Retningslinjer ved gjennomføring av Turn trening.

 

Retningslinjer ved gjennomføring av Turntrening i Forum og Hopshallen:

 • I turn er det behov for å bruke utstyr for å gjennomføre treningen. Alt utstyr vil bli desinfisert før treningen begynner, når vi bytter stasjoner og etter endt trening. Disse smittevernstiltakene er godkjent av Askøyhallene KF. Derfor får vi lov å ta ut utstyr.  
 • Alle utøvere må sprite hendene når de går inn i hallen, når de bytter stasjon og før de går ut av hallen.
 • Utøverne vil bli delt inn i kohorter som de kommer til å være i denne sesongen. Så langt det går vil det være samme trener med gruppen hele sesongen.
 • Vi kommer bare til å ta ut utstyr som vi kan vaske enkelt.
 • Det er tillatt å sikre utøverne. Men det ønskelig å sikre minst mulig. Det er derfor lagt et opplegg som tar høyde for dette.
 • Alle garderober og toaletter er stengt. Det vil si at ingen utøvere kan gå på do på trening. 
 • Utøverne kommer til å bli delt inn i grupper på maks 20 stk. inkl. trener.
 • Unngår kollektivtrafikk til/fra trening.
 • Kom til oppsatt trening. Unngå venting inne i hall, før og etter trening.
 • Hold min 1m avstand (gjelder også inn/ut fra hallen)
 • Ingen foresatte/søsken/venner kan være med inn i hallen (Dersom foresatte skal gi beskjeder til trener ang. skader eller lignende kan barnet følges inn av 1 foresatt).
 • Legg klær og utstyr helst med 1m avstand fra hverandre inntil veggen (sørg for å ikke sperre nødutganger).
 • Stå ved dine ting til trener gir ny beskjed
 • Rekk opp hånden når du må forlate plassen din under trening, trener vil sende en og en til å ta drikke, el.
 •  Har du symptomer på Covid-19, eller føler du deg syk må du holde deg hjemme.
 • Ha god håndhygiene

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Gjennomføring av treningen:
(Til trenerne)

 • Utøverne skal deles inn i grupper på max. 20 stk
 • Ha med antibac til partiet
 • Øvelser skal forsøkes å avholdes med 1 m avtand fra hverandre
 • Kan bytte staver på trening mellom utøvere under 20 år, men da skal stavene vaskes (sprites) både før og etter aktivitet (begrenses til fast parpartner/troppspartner)
 • Trener kan sikre turn/akrobatikk
 • Hjelpe utøverne å holde retningslinjene

Retningslinjer på trening:

(sendes ut til alle foreldre/utøvere)

 • Unngå kollektivtrafikk til/fra trening
 • Hold min 1m avstandfra hverandre så langt det lar seg gjøre
 • Ingen foresatte/søsken/venner kan være med inn i hallen (Dersom foresatte skal gi beskjeder til trener ang. skader eller lignende kan barnet følges inn av 1 foresatt)
 • Legg klær og utstyr med 1m avstand fra hverandre inntil veggen (sørg for å ikke sperre nødutganger).
 • Stå ved dine ting til trener gir ny beskjed
 • Rekk opp hånden når du må forlate plassen din under trening, trener vil sende 1 og 1 til å gå på do eller ta drikke, el.
 • Ingen kan låne/bytte utstyr med hverandre (unntak par/troppspartnere kan bytte staver i exchange, men stav skal da vaskes (sprites) før/etter trening).
 • Har du symptomer på Covid-19, eller føler du deg syk må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Ha god håndhygiene