Tillgängliga kryssningar

Hiss ombord

När vi startade Askersunds skärgårdstrafik ville vi skapa ett sätt för människor som inte hade tillgång till egen båt att ta sig ut i denna unika skärgård. I vår vision ingick att vi skulle se till att alla människor oavsett förutsättningar skulle kunna följa med oss ut.

Således har vår filosofi alltid varit att lyssna på människor med olika behov och anpassa vårt fartyg M/S Wettervik därefter.

Exempel på redan utförda anpassningar är ramp ombord och hiss ned i restaurangdelen. Breddad gång mellan borden. Hörslinga och naturligtvis en anpassad toalett.

Har ni önskemål eller frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss.

Mer detaljer

M/S Wettervik är inventerad i Equality-organisationens tillgänglighetsdatabas.

Klicka på länken så kommer ni till vår sida där ni kan läsa mer om våra anpassningar:

www.equality.se

MS Wettervik vis Stjärnsunds Slotts brygga.