Välkommen!

Pricken är byggd i sjötorp som lotsbåt och hette Arkö 1 när hon var i tjänst vid Bergkvara och Arkö lotsstaion.
Pricken ägs av Askersunds skärgårdstrafik AB som bildades 2003,
Rederiet började då att köra passagerare med sitt passagerarfartyg Wettervik i Vätterns norra skärgård.
Hösten 2013 så köpte man in Pricken från Sumpes rusk- och pricktjänst i Karlsborg, samtidigt så tog vi över skötselansvaret för utprickning
i farlederna in till Askersund, Hjo och Vadstena.

Askersunds Skärgårdstrafik AB utökade också användningsområdena för Pricken med att ansluta sig och bli en resurs i Sjöassistans och Team Marin,
man började också att köra utbildning med dag och mörkerpraktik för de fritidsbåtsfolk som läser förarintyg och kustskepparintyg samt radarutbildningar.
fartyget kan också chartras för mindre sällskap upp till 12 personer för att ha teambildning ute i skärgården, vill man viga sig så har kaptenen ombord vigselrätt.

Pricken

Byggt 1956 på Sjötorps varv.
Längd: 11,55
Bredd: 3,90
Djupgående: 1,65
Brutto: 18 ton
Callsign: SFC2614
MMSI nr: 265 714 440

Vi kan hjälpa er med

Miljö

Ombord kör vi med det ultrarena miljöbränslet EcoPar för dieselmotorer som bl.a. är fritt från svavel, aromatiska och polyaromatiska kolväten.

Sjösäkerhet

Transportstyrelsen ställer sedan den 1 mars 2019 omfattande säkerhetskrav på båtar som används i yrkesmässig trafik, naturligtvis så har vi dessa nödvändiga intyg.

Läs mer om de säkerhetskrav vi lyder under genom att klicka här