Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Ikke vent med å kontakt oss!
Ring, send epost eller besøk oss på:

Åskameratene Ungdoms & Idrettslag
Askilsrudveien 39
3520 Jevnaker

Tlf.: 93025594
E-post: Kjell_ivar_grothaug@hotmail.com

 

HOVEDSTYRE OG GRUPPER 2016

 

ÅSKAMERATENE U.& I.L.


HOVEDSTYRET 2016

Leder:            Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga
Nestleder:       Henning Kjennerud
Sekrtær:         Jørgen
Kasserer:        Guro Myhre
Medlem:         Wibecke Sem-Jacobsen          

TRIM/FRIIDRETTSGRUPPA:
Leder:            Wibecke Sem-Jacobsen
Medlemmer:   Øyvind Tosseviken

BARNEDANS: Marianne Bråten

BARNETRIM: 
0-7 år Lars Hofsmarken,
8-13 år Ragnhild Frostad-By 

RINGKOLL-LØP-UTVALGET:
Leder: John Håvard Velo
Medlemmer:  Henning Kjennerud, Ivar Skaug, Øyvind Tosseviken,  Fredrik Østby.

SNØSCOOTERUTVALG:Leder: Henning Kjennerud
Medlem: Ivar Sand,  

FESTKOMITE:
Wibecke og Stein Sem-Jacobsen, Hege Ellingsen

REPRESENTANT RINGKOLLEN SKISENTER:En fra Hovedstyret

REPRESENTANT RINGOLLEN HOPPANLEGG: En fra Hovedstyret

TD for Åskameratene : Øyvind Tosseviken, John Håvard Velo.

REVISOR:  Anne Myhre, vara: Berit Aamodt

ÆRESMEDLEMMER:
Gudmund Bakke, Kåre Solheim, Øystein Aamodt