Barnetrimmen har samling hver tirsdag kl. 17.30. Vinterstid er vi inne i gymsalen og om sommern er vi ute på Åsbygda stadion.

For oppdatert info følg facebookgruppen "Barnetrim Åsbygda".