VELKOMMEN TIL VÅR FESTIVALBUTIKK !

Bruk element Artikkelkategori for å vise artiklene dine.

Variere visningen
Trekk ut flere elementer på sidene og bytt visningsmodus mellom tabell, liste eller en mer kompakt visning. Legg til kjøp-knapp eller la kunden gå videre til visningssiden.

Jobbe smart med vilkår
Du kan kontrollere hvilke artikler som skal vises ved å angi vilkår. Nye artikler som passer vilkårene vises umiddelbart når du legger dem inn i ditt artikkelregister.

Les mer om hvordan du arbeider med artikler her.