INNLANDET FYLKESKOMMUNE STØTTER O-FESTIVALEN 2022

INNLANDET FYLKESKOMMUNE STØTTER O-FESTIVALEN 2022

Få aktører har vært mer i vinden enn Innlandet fylkeskommune i det seneste. Kanskje kan forvaltningsleddet finne "stø kurs" i samarbeid med O-festivalen 2022.   

Innlandet er et norsk fylke som ble opprettet 1. januar 2020. Fylket består i all hovedsak, av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 

Dagens fylke tilsvarer det som i de gamle kongesagaene fra middelalderen ble omtalt som Opplandene. Det tilsvarer også, med visse modifikasjoner, det gamle Oplandenes amt som eksisterte fra 1757 til 1781.

Fylket ligger, som navnet indikerer, «inne i landet», og er Norges eneste fylke uten kystlinje. Det dekker nær 17 prosent av fastlandsarealet i Norge.

Mjøsa er Norges største innsjø, og ligger sentralt i den sørlige enden av Innlandet. Innlandet huser også Norges høyeste fjell, den 2468,8 meter høye Galdhøpiggen, på Jotunheimplatået. Norges lengste elv, Glomma, renner gjennom fylket.

Innlandet har en stor jord- og skogbruksbasert sektor. Om lag 20 prosent av jordbruksproduksjonen i Norge skjer i Innlandet[5], og rundt 40 prosent av all hogst.[6][7]

24.02.2022 16:49