LØPSINFO (PM)

Norges orienteringsforbund, Nydalen SK og Brandval/Kongsvinger OK ønsker alle velkommen til O-festivalen på Kongsvinger 24-26. juni, med sommerlige opplevelser og utfordringer både i og utenfor de dype skogene!

TIDSPLAN

Stevnesenter -

Stevnesenteret ved Kongsvinger skytterhus - Røhneløkka 11. Her vil du kunne få informasjon om O-Festivalen og Kongsvinger generelt, og O-camp og Festivalcamp spesielt. 

Stevnekontoret åpner fredag 24.juni, kl. 15.00. 

Bemannet: Fredag mellom kl. 15- 22.00. Lørdag mellom kl. 08 - 11.00.  

Fredag 24.juni | Sprintdistanse -

Løpskontor er åpent mellom: 15.30 - 21.00

Åpne løyper (med fri start): 17.00-20.00

Øvrige klasser: 18.00-20.00

Avstand arena - start: ca. 200m

Lørdag 25.juni | Mellomdistanse -

Løpskontor er åpent mellom: 09.00 - 15.00

Åpne løyper (med fri start): 10.00-14.00

Øvrige klasser: 11.00-14.00

Lagkonkurranse: 14.00

Avstand arena - start1: ca. 500m

Avstand arena - start2: ca. 400m

Søndag 26.juni | Langdistanse -

Løpskontor er åpent mellom: 09.00 - 15.00

Åpne løyper (med fri start): 10.00-13.00

H21E: 10.00-13.00 

Øvrige klasser: 11.00-13.00

Avstand arena - start1: ca. 700m

Avstand arena - start2: ca.1750m

ARENA

Sprintdistanse | Kongsvinger festning, sentralt i Kongsvinger by. Parkering ved Røhneløkka 11.

Mellom- og langdistanse | Gården Sørli, ca. 15km nordøst for Kongsvinger sentrum. Parkering ved Åkrevegen 58.

TRANSPORT OG MERKING

Sprintdistanse | Merket fra E16 og Kongsvinger sentrum. Gang-/sykkelavstand fra Kongsvinger stasjon (ca. 1km).  Mulighet for parkering av bil og buss nær arena (ca. 500m å gå til arena). Parkeringsavgift: 50kr per dag. Betales primært med Vipps ved utkjøring. Relativt god/lett adkomst for barnevogner o.l. mellom parkering og arena. 

Mellom- og langdistanse | Merket fra rv. 2 og fv. 2002. Bussparkering ca. 200m fra arena. Parkering av bil ved arena. Parkeringsavgift: 50kr. Betales primært med Vipps ved utkjøring. Adkomst for barnevogner o.l. mellom parkering og arena, over jorde. 

Skyttelbuss til mellom- og langdistanse: Det vil være mulig å benytte buss mellom Stevnesenter/O-camp/Festivalcamp - via bussholdeplass på Kongsvinger stasjon -til arena både lørdag (mellomdistanse) og søndag (langdistanse).

KART OG TERRENG - SPRINTDISTANSE

Sprintdistanse | "Kongsvinger festning" - Målestokk 1:3.000 og 4.000 - Ekvisdistanse 5m - Revidert/utgitt 2022 - Karttegner Ales Hejna 

Løpskart i ulike klasser kan ha varierende målestokk. Riktig målestokk for de ulike klassene er oppgitt i tabell som bl.a. angir løypelengder.

Grovkupert, variert sprintterreng i historiske omgivelser. Kongsvinger festning med skanseanlegg og forterreng er preger naturlig nok området. Den gamle trehusbebyggelsen i Øvrebyen byr imidlertid også på urbane kvaliteter og intrikat sprintorientering. Løpsområdet kan også by områder med ordinært "skogsterreng. Underlag er hovedsakelig brostein og asfalt med innslag av noe gress og fin skogbunn.

Forbudte områder: Det er generelt kartet (IOFs kartnormer) som gjelder, og deltagernes ansvar å overholde dette. Det er f.eks. ikke tillatt å løpe over eller langs kanten på områder som er vist som dyrket mark/private hager. Øvrige forbudte områder er markert på løpskartene, og skal respekteres. Overtredelser vil kunne føre til diskvalifikasjon.

Det er forbudt å løpe på områder med olivengrønt karttegn eller lilla skravert område (karttegn 709). Langs kanter av olivengrønt der det er vanskelig å lese ut fra terrenget at det er forbudt å løpe er det strukket rød og hvite merkebånd.

En av veiene opp til festningen er forbudt å krysse. Dette er markert på kartet med lilla skravert område (karttegn 709). Der hele veiarealet er skravert på kartet er det heller ikke lov å løpe langs veien. Der kun en del av veiarealet er skravert på kartet er det lov å løpe langs vestsiden av veien. Se eksempler på skravering av veien under.

Utsnittet venstre: Ikke lov å løpe på veien når hele veiarealet er skravert:


Utsnittet til høyre: Det er lov å løpe på vestsiden av veien når denne siden er skravert`

Kartforklaring: Det finnes flere porter/underganger for passering av festningsmurene. Disse undergangene er tegnet på kartet med kartsymbol for undergang/tunnel. . To ulike eksempler fra kartet er vist til høyre. 

(Det finnes flere tunneler og underganger i og rundt festningen, men disse er ikke vist på løpskartet da de ikke burde være relevante for veivalg, og for å øke kartets lesbarhet)

I det øverste itsnittet til venstre er området på toppen av muren forbudt område, mens løping gjennom undergang/tunnel er tillatt.

I det nederste utsnittet til venstre er toppen av muren delvis dekket av gress, delvis en bygning på overflaten som man passerer under. I dette eksemplet er det mulig å krysse tunnelen på oversiden, på begge sider av huset.

Spesielle detaljer:

Kanoner/monumenter/fontene

Lekestativ/Telefonkiosk/Informasjonsskilt/El-skap/Andre mindre installasjoner

Store søppelkasser (Molok - nedgravde søppelanlegg)

KART OG TERRENG - MELLOMDISTANSE

Mellom- og langdistanse | "Bjørnmoberget" - Målestokk 1:10.000 (H/D 13-, H/D -50 og Åpen AL) / 1: 7.500 (H/D -12, H/D 50- og alle Åpne løyper bortsett fra Åpen-AL) - Ekvisdistanse 5m - Revidert/utgitt 2022 - Karttegner Ales Hejna og Milan Bilý

Variert klassisk "kremterreng", og det lokale orienteringsmiljøets gamle "eplehage". Flate, lettløpte og stirike furumoer, ravineformasjoner, områder med diffust "Glåmdalsterreng", men også "Bjørnmoberget" med merkbare bakkesider og høy detaljeringsgrad. Rett og slett stor stas.

Forbudte områder: Det er generelt kartet (IOFs kartnormer) som gjelder, og deltagernes ansvar å overholde dette. Det er f.eks. ikke tillatt å løpe over eller langs kanten på områder som er vist som dyrket mark/private hager. Øvrige forbudte områder er markert på løpskartene, og skal respekteres. Overtredelser vil kunne føre til diskvalifikasjon.

Unntak: Mellom- og langdistanse - Det er tillatt å løpe langs kanten av jordet før sistepost. Dette fremgår av løpskartet ved at jorddekanten ikke er markert som forbidt område.   

I terrenget foregår en del aktivitet med motorsykkel. De tydeligste spor er tegnet på kartet, men det kan forekomme  spor som ikke er på kartet. Det finnes også noen utydelige rådyrtråkk som ikke er vist på kartet.

Betraktning fra løypelegger Mellomdistanse - Kenneth Buch:

Mellomdistansen går for de fleste løyper igjennom en stor variasjon av terrengtyper. Her møter utøveren flate, lettløpte og stirike furumoer, slitsomme og til tider tettbevokste ravineformasjoner,
områder med diffust "Glåmdalsterreng", og "Bjørnmoberget" - med skråliorientering og høy detaljeringsgrad er med å skape varierte utfordringer. 

De enklere og korte løyper går mest i lettløpte områder og ravineformasjoner.

Betraktning fra løypelegger Langdistanse - Børge Pedersen:

Terrenget nærmest arena har flate stirike furumoer og innslag av ravineformasjoner. Stedvis svært god løpbarhet (hvit skog på kartet).  Andre deler har yngre tett skog med varierende nedsatt løpbarhet markert med ulik grad av grønnraster og det er også områder med tynninghogst og nedsatt løpbarhet markert med ulik grad av grønnskravering. 

De lengre løypene vil utnytte Bjørnmoberget i sør hvor det er stor kupering, lite stier, mye stein og skrenter av ulike størrelser.  Noen steder har krevende løpbarhet både som følge av steinete/tustet bunn og områder med tett skog mens andre steder har bedre løpbarhet og åpnere partier. Detaljrikt og krevende orientering.

TERRENGSPERRING

Begge løpsområdene er sperret løpere/deltagere uten naturlig tilhold i områdene. Se NOFs terrengsperringer (SPRINTDISTANSE  | MELLOM- OG LANGTDISTANSE)

KLASSER OG LØYPER (FAST STARTTID)

Sprint Middle Long
Class Dist Scale Dist Scale Start Dist Scale Start
D 17-18E 2,7 4000 3,4 10000 1 6,1 10000 2
D 19-20E 2,7 4000 3,6 10000 1 7,4 10000 2
H 17-18E 3,3 4000 3,7 10000 1 9,0 10000 2
H 19-20E 3,3 4000 4,1 10000 1 9,7 10000 2
D 21-E 3,0 4000 4,9 10000 1 9,0 10000 2
H 21-E 3,8 4000 5,7 10000 1 11,4 10000 2
D 15 2,3 4000 3,0 10000 1 5,2 10000 2
D 16 2,3 4000 3,2 10000 1 5,6 10000 2
H 15 2,5 4000 3,4 10000 1 5,6 10000 2
H 16 2,5 4000 3,5 10000 1 6,1 10000 2
D 9-10 1,4 4000 2,4 7500 1 2,2 7500 1
D 11-12 1,5 4000 2,6 7500 1 2,3 7500 1
D 13 2,0 4000 2,8 10000 1 3,7 10000 1
D 14 2,0 4000 3,1 10000 1 3,7 10000 1
D 17-20 2,8 4000 2,9 10000 1 4,4 10000 2
D 35- 2,8 4000 3,6 10000 1 5,5 10000 1
D 40- 2,8 4000 3,6 10000 1 5,5 10000 1
D 45- 2,8 4000 3,6 10000 1 5,1 10000 2
D 45AK 3,3 7500 2
D 50- 2,4 3000 3,1 7500 1 4,4 7500 2
D 55- 2,4 3000 3,1 7500 1 4,8 7500 1
D 60- 2,0 3000 2,6 7500 1 3,4 7500 1
D 65- 2,0 3000 2,6 7500 1 3,3 7500 1
D 70- 1,6 3000 2,7 7500 1 3,2 7500 1
D 75- 1,6 3000 2,7 7500 1 3,0 7500 1
D 80- 1,6 3000 2,7 7500 1 3,0 7500 1
D 85- 1,6 3000 2,7 7500 1 3,0 7500 1
H 9-10 1,4 4000 2,4 7500 1 2,2 7500 1
H 11-12 1,5 4000 2,6 7500 1 2,3 7500 1
H 13 2,1 4000 2,8 10000 1 3,7 10000 1
H 14 2,1 4000 3,1 10000 1 4,1 10000 1
H 17-20 2,8 4000 3,0 10000 1 7,0 10000 2
H 35- 3,1 4000 4,3 10000 1 7,0 10000 2
H 40- 2,8 4000 4,1 10000 1 7,4 10000 1
H 45- 2,8 4000 4,1 10000 1 7,0 10000 1
H 45AK 4,0 7500 2
H 50- 2,6 3000 3,5 7500 1 5,8 7500 2
H 55- 2,6 3000 3,5 7500 1 5,5 7500 2
H 60- 2,4 3000 3,0 7500 1 5,1 7500 2
H 65- 2,4 3000 3,0 7500 1 4,8 7500 1
H 70- 1,8 3000 3,1 7500 1 3,4 7500 1
H 75- 1,8 3000 3,1 7500 1 3,3 7500 1
H 80- 1,8 3000 3,1 7500 1 3,2 7500 1
H 85- 1,8 3000 2,7 7500 1 3,0 7500 1

ÅPNE LØYPER (FRI START/PÅMELDING)

N1-åpen 1,3 3000 1,9 7500 2 1,9 7500 1
N2-åpen 9-16 1,6 3000 2,4 7500 1 2,1 7500 1
N2-åpen 17- 1,6 3000 3,2 7500 1 2,5 7500 1
C-åpen 10-16 2,1 3000 2,6 7500 1 2,4 7500 1
C-åpen 17- 2,1 3000 3,3 7500 1 3,1 7500 1
B-åpen 10-16 2,3 3000 3,1 7500 1 2,8 7500 1
B-åpen 17- 2,6 3000 3,5 7500 1 4,0 7500 1
A-åpen kort 2,7 3000 3,0 7500 1 3,2 7500 1
A-åpen mellom 4,0 10000 1 4,3 7500 2
A-åpen lang 5,5 10000 2

Norgescup

Samtlige tre distanser inngår i årets Norgescup for klassene H/D17-18, H/D19-20 og H/D21.  

PÅMELDING

Det er mulig å melde seg på løyper med fri start (Åpne løyper) helt fram til løpsdagen. Påmelding skjer via Løpskontoret på arena. Ingen  etteranmeldingsavgift for deltagelse i Åpne løyper. 

Siste mulighet for påmelding er: Fredag - kl. 19.00 | Lørdag - kl. 13.00 | Søndag - kl. 12.00. 

NB: Kart for alle Åpne klasser hentes i Løpskontoret.

STARTKONTINGENT

Klasser med fast starttid:

Yngre klasser (D/H -16 år): kr 140,- per løp | Eliteklasser: Kr 320,- per løp | Øvrige klasser: Kr 270,- per løp

Klasser med fri start (Åpne løyper):

Løyper for yngre deltagere (D/H -16 år): kr 100,- per løype | Øvrige løyper: Kr 200,- per løype.

Norske klubber blir fakturert i etterkant av arrangementet. Utenlanske klubber og løpere uten klubbtilknytning betaler i forkant via IBAN BIC, alternativt på løpskontoret.

Kontopplysninger:

Postadresse: Nydalens Skiklub, Postboks 32 Nydalen, 0409 Oslo, Norge

Bankkonto: 0530 29 17169

IBAN: NO66 05302917169,  BIC: DNBANOKKXXX

Etteranmeldingsavgift: Ved påmelding etter påmeldingsfristen (12.juni) følger en etteranmeldingsavgift på 50% av ordinær startkontingent. NB: Ikke etteranmeldingsavgift for klasser under 17 år og "Åpne løyper".  

STEMPLINGS- / TIDTAGNINGSSYSTEM

Det skal løpes med emiTag alle dager for alle løpere. Eneste unntaket er Lagkonkurransen for barn som løper med vanlige emit brikker.

Deltagere som har leid EmiTags henter sine enheter i løpskontoret før start. Løpere som ikke har meldt seg på med gyldig emiTag blir tildelt emiTag som leies av arrangøren .  Løpere som løper flere dager skal ta vare på emiTag og løpe med samme emiTag alle dager. Etter siste løp leveres emiTag ved målgang. Ikke-tilbakelevert emiTag faktureres med 865,-

Ved start blinker emiTag. Dette indikerer at nulling er foretatt. På poster bekrefter blinkingen stempling. Avhengig av hastighet vil stempling registreres 10-50 cm fra stemplingsenheten.

emiTagummer under 3929600 er regnet som utgåtte i 2022 og skal ikke benyttes.

Det er løpernes eget ansvar å løpe med riktig brikkenummer i forhold til startlisten. Løpere som løper med feil brikke kan risikere å ikke bli godkjent. Hvis brikken ikke fungerer når løperen kommer i mål vil ikke løpet bli godkjent.

START OG STARTPROSEDYRER

Åpen klasser og D/H 9-10, D/H 11-12 henter kart ved løpskontoret og tar det med til start.

Følg rød og hvite merkebånd til alle starter. Under mellom- og langdistansen er klasser fordelt på to startsteder. Viktig å sjekke hvilken start den enkelte klasse skal starte på.

Brikkesjekk, GPS-vester og startnummer

Utlevering rett etter Brikkekontrollen på vei til start for de som skal løpe med GPS. Beregn ekstra tid for dette. Lister for GPS legges på Eventor etter at startlistene er publisert.

På vei til start må alle deltagere innom Brikkekontroll. I umiddelbar nærhet av Brikkekontroll vil utvalgte eliteløpere få utdelt GPS utstyr (se liste over utvalgte løpere på arena). Beregn ekstra tid for dette. Lister for GPS legges på Eventor etter at startlistene er publisert.

Deltagere i H/D 15, H/D 16 og eliteklasser skal bære startnummer. Slevbetjening av startnummer og sikkerhetsnåler ved start. (Benytt gjerne sikkerhetsnålene flere dager). 

Det er drikke (vann) ved start alle dager.  

Alle løpere nuller emiTag-brikken ved opprop til start.   

Sprintdistanse | Start 

 • Ca. 200 m fra Arena
 • Oppvarming skjer mellom Arena og Start, samt inne på Festivalcamp og nordover langs Vollgata. 
 • Toaletter ca. 50m vest for Start (samlokalisert med Festivalcamp)

Mellomdistanse | Start 1 

 • Ca. 500 m over jordet, Benytt og følg passasje gjennom Arena. Inngang til passasje ved Løpskontor. 
 • Start for alle klasser med unntak av N1 Åpen

Mellomdistanse | Start 2 

 • Kun N1 Åpen, husk å hente kart på løpskontoret
 • Ca. 400 m over jordet, inngang ved løpskontoret. Benytt og følg samme trase som til Start 1

Langdistanse | Start 1

 • 500 m nordover fra arena, langs parkering, merket med rød/hvite bånd
 • Start for: D/H9-10, D/H11-12, H13, H14, H40, H45, H65, H70, H75, H80, H85, D13, D14, D35, D40, D55, D60, D65, D70, D75, D80, D85  
  N2-Åpen 9-16, N2-Åpen 17-, C-Åpen 10-16, C-Åpen 17-, B-Åpen 10-16, B-Åpen 17-, AK-Åpen

Langdistanse | Start 2

 • Ca. 1700 m fra Arena, langs parkering, deretter sti og vei. Merket med rød/hvite bånd
 • Toaletter ved start.
 • Start for D/H 15 og 16,  Elite, H17-20, H35, H45AK, H50, H55, H60, D17, D45, D45AK, D50, A-Åpen lang og A-Åpen mellom

For sent til start

Løpere som kommer for sent til start får starte så snart det er praktisk håndterbart for arrangør. Tiden løper fra oppsatt starttid.

Starttiden noteres slik at den kan benyttes hvis det av en eller annen grunn skulle være arrangørs feil ar løpere kom for sent og at dette medfører at sluttiden justeres.

Postbeskrivelser

Postbeskrivelser er trykket på løpskartene. Det er i tillegg løse postbeskrivelser ved start.

MÅL OG MÅLPROSEDYRE

Fredag er det felles innløp for alle løpere. Tiden stoppes når løperen løper over målstreken. Det er ingen stempling på målstreken - dette foregår trådløst.

Lørdag og Søndag: Det er to innløp - Følg merking/skilting ved starten av oppløpet:

- Eliteklasser og D/H 15 og 16- klassene løper over målstreken uten stempling

- Alle andre løpere skal stemple på målpost som står på målstreken.

Mål stenger:

Fredag kl 21.00 | Lørdag kl 15:30 | Søndag kl 15:30

Det er ingen maksimaltid ut over at tiden ikke tas på løpere som ikke er i mål når mål stenger.

KARTBYTTE

Sprintdistanse: Det er kartbytte ved at kartet snus rundt i klassene D21, H21, H17-18E og H19-20E.

Arenapassering

Under Langdistansen på søndag vil Elite- og D/H 15 og 16-klassene passere arena.  Fra klopp/bro over Lysenåa, ca. 300m før arena, skal løperne følge samme passasje som ble benyttet til Start - mellomdistanse på lørdag. Merket med røde og hvite bånd.

DRIKKESTASJONER

Det er drikke på arena og start alle dager.

På mellomdistanse lørdag finnes det væskeposter langs naturlige veivalg - disse er ikke markert på løpskart.

På langdistanse har de lengste løypene væskeposter markert både i postbeskrivelse og på løpskart. Det er i tillegg væskepost ved arenapassering for elite og D/H 15 og 16.

LØPSANTREKK

Under sprintdistanse er det tillatt med kortbukse / singlet. Under mellom- og langdistanse er det påbudt med hel dekning. 

Det er ikke tillatt med metallpigger under sprint.

OVERTREKKSTØY

Oppvarmingstøy kan legges på anvist sted ved start og blir fraktet tilbake til arena og plasseres i nærheten av oppslagstavler for løpsinformasjon/resultater.

PREMIERING

-12 år: Premie til alle deltagere hver dag.

13-16 år: Premie til de 15 beste hver dag.

17-34 år: Premie til de 6 beste hver dag.

Øvrige klasser: Premie til de 3 beste hver dag.

Løyper med fri start ("Åpne løyper"): Premie til vinner av hver løype. I tillegg deles/trekkes det ut en premie blant alle "Lucky loosers" i alle løyper hver dag.   

Det er premieutdeling alle dager:

 • I klasser med “premier til alle” – deles premiene ut ved mål / umiddelbart etter målgang.
 • I eliteklasser skjer premieutdeling premiebord/premietelt - via hovedspeaker.
 • I øvrige klasser deles premier ved premiebord/premietelt - via et mindre lydanlegg.

Premier som ikke hentes innen søndag kl. 16 tilfaller arrangør. 

I klasser for de yngste vil det i løpet av løpsdagene bli delt ut rikelig med gavekort fra Brikkebutikken - Norges suverent største LEGO-butikk. Gavekortene kan benyttes/veksles inn i Brikkebutikken (Gaupevegen 2, Kongsvinger). Butikken holder åpent alle løpsdagene.

Prinsipper for premiering:

Junior (17-18 og 19-20): Fredag: Vanlig individuelt løp. Lørdag og Søndag: Jaktstart søndag ut fra lørdagens resultater. Norgescup basert på hvert individuelle løp - altså løpstiden på søndag - ikke sammenlagt resultat.

Alle andre klasser: Tre individuelle løp.

BARNEPARK OG SMÅTROLL

Område sentralt på arena er satt av til aktiviteter for de yngste barna hver dag.

Småtroll: Alle løpsdager er det mulighet for de aller yngste å løpe/gå “Småtroll”-løypa. Det blir fine turer og premier til alle mellom kl. 17.00 - 20.00 (fredag) og kl. 10.00 - 14 (lørdag og søndag).

Småtrolløypene går delvis i sperret løpsterreng - det er naturligvis likevel tillatt å følge barna rundt løypa. Løypene er merket med gule og svarte bånd.

Barnepark: Lørdag og søndag er det Barnepark i umiddelbar nærhet av arenaen. Her vil det være mulighet for ulike aktiviteter og barnepass mellom: 10.00 - 15.00.

LAGKONKURRANSE

Vilt, vakkert og rått for de yngste. 

Lagkonkurransen i O-festivalen 2022 arrangeres lørdag 25. juni, og er for barn mellom 8 og 12 år (født 2010-2014). Hvert lag skal bestå av 2-5 deltagere, uten noen krav til sammensetning (gutter eller jenter, erfarne eller nybegynnere, rene klubblag eller blandingslag – alt er lov). Foreldre kan skygge, men vi oppfordrer til å la barna klare seg så mye som mulig på egenhånd. 

Lagkonkurransen starter etter at de individuelle barneklassene er i mål, så det er mulig og ønskelig at barna er med både i det vanlige, individuelle løpet og i lagkonkurransen. Lagene får kart på forhånd, og skal selv velge hvilke poster de vil finne, i hvilken rekkefølge. De vanskeligste postene gir flere poeng enn de lettere postene, postene lengst unna gir flere poeng enn postene nærmest arena (fra 5 til 15 poeng). 

Totalt vil det være mellom 25 og 30 poster. På flere poster er det morsomme aktiviteter som gir mulighet til å score ekstra poeng. Det er en makstid på én time; lag som kommer i mål senere enn dette, får et poeng-fratrekk på hele 5 poeng per minutt, så det lønner seg å rekke fristen. Ingen lag kommer nok til å rekke å finne alle postene i løpet av en time, så det er viktig å legge en best mulig plan på forhånd, tilpassetlagets erfaring og fart.

Det blir fellesstart på arena ca kl 14.00, og også passering av arena for mange lag underveis. Lagene skal løpe med startnummer, og vi håper at mange er med og heier barna frem!

Laget som får flest poeng vinner, men det aller viktigste er å ha det gøy sammen! Alle deltagere får premie rett etter målgang. Selvsagt blir det quiz på en av postene, og barna kan også få testet pusleferdigheter og evnen til å finne poster uten kart. Og det blir god mulighet til å bli våt! Og vær varsom; en nysgjerrig bjørn i området har en lei tendens til å stikke av med poster. 

Påmeldingsfrist er 23. juni klokken 2000. Alle lagene trenger ett stykk, og kun ett stykk, brikke, av den gode gamle EMIT-typen. Påmeldingskontingent er 200 kroner per lag.

Vi håper å se mange lag på start, for dette kan bli gøy!

ARENASALG

Kiosksalg med kaker, vafler, is, baguetter, smoothie, frukt og grillmat (pølser alle dager, hamburgere lørdag og søndag). I tillegg varmt og kaldt drikke. I kiosken kan man bl.a. kjøpe det stooore nye Nordmarkakartet.

4Allsport / O-Sport har salg av sportsutstyr på arena alle dager. 

Pfizer tilbyr flåttfjerning /-behandling og tilhørende “flåtte”-produkter. 

TOALETT

Toaletter er tilgjengelig ved arena alle dager. I tillegg vil det være toaletter ved Start på fredag og Start 2 på søndag.

DUSJ / GARDEROBE

Det er ikke dusj eller garderober på arena. Det henvises til “våtklutmetoden”, samt distriktets mange bademuligheter i sjøer og elver. 

Kongsvinger svømmehall - Kongsbadet - har følgende åpningstider:

Fredag: kl. 06.30-19.00 | Lørdag og søndag: kl. 11.00 - 16.00.

SANITET

Det er sanitetstelt med ansvarlig lege og helsepersonnel på arena alle dager. Sanitetsteltet er bl.a. utstyrt med hjertestarter.

VASK

Våtklutmetoden. Vanligvis også rikelig med bademuligheter i områdets alle sjøer og elver. Vi anbefaler både dusj, bad og bastu i Kongsvinger svømmehall - Kongsbadet.

OVERNATTING

O-camp: Kongsvinger skytterbane - Røhneløkka 11. I umiddelbar nærhet til Stevnesenteret og med gangavstand til sprintdistansens arena og Kongsvinger fesning er både mulig og god plass til oppstilling av campingvogner og bobiler (og telt - hvis noen ønsker å telte her). 

Ved O-camp er det mulighet til å benytte Stevnesenterets strøm, kjøkken, varmestue, toaletter og  utekran - ingen mulighet for strøm- og vanntilkobling ved oppstillingsplassene. 

Bestilling kan  skje via Stevnesenteret.  Kostnad: 250kr per oppstillingsplass - per natt. 

Festivalcamp: “Skjæret” - i umiddelbar nærhet av sprintdistansens startområde. Området er kun forbeholdt telt, og parkering må skje ved Kongsvinger skytterbane (Stevnesenteret). Ca. 500m å gå fra parkering / ca. 300m fra sprintarena. 

Det er mulig å bestille ferdig oppsatte (militære) 8-mannstelt  - 1000 kr per natt , samt plasser for villtelting - 200 kr per natt. Det vil være tilgjengelige toalett, drikkepost og søppelkasser i tilknytning til området. I tillegg har de teltende tilgang til  Stevnesenterets fasiliteter (strøm, kjøkken, varmestue, toaletter og  utekran).

Bestilling kan  skje via Stevnesenteret. 

Det henvises samtidig til kommersielle overnattingstilbud i distriktet. Se bl.a. oversikt på www.o-festivalen.no

FOTOGRAFERING

Arrangøren vi ha fotografer til stede under arrangementet. Hvis du ikke ønsker å bli fotografert og dette evt blir publisert som oppsummering av arrangementet vennligt gi beskjed på Epost: ofestivalen2022@gmail.com

KLAGER

Forklaring på disk gis i sekretariatet. Klager leveres på løpskontoret og behandles av jury.

KONTAKT

Kontakt: Ole Rismoen, tlf: 959 81 169 (utenfor løpskontorets åpningstider)

Epost: ofestivalen2022@gmail.com

SENTRALE ROLLER

Hovedkomite | Helge Stubberud, Else Kari Nordli, Ole Inge Rismoen og Anders Hauger

Løypeleggere | Sprintdistanse - Siri Ulvestad | Mellomdistanse - Kenneth Buch | Langdistanse - Børge Pedersen

Teknisk delegerte | Sprintdistanse - Jan Arild Johnsen | Mellomdistanse - Knut Edvard Helland | Langdistanse - Tore Sagvolden & Christine Gjermo 

Jury | Lars Klyve - Oppsal, Geir Bråten - Vegårshei og Christian Jomaas - Fossum

FAIR PLAY

Det er ikke tillatt å dele informasjon av noe slag om kart, løyper og terreng med deltagere som ikke har fullført sitt løp. Dette gjelder også kart som deles ut før start. Alle løpere beholder sitt kart ved målgang.

Deltagere som ikke har avsluttet sitt løp skal ikke forsøke å tilegne seg informasjon fra andre deltagere eller fra resultater/tracking på nett.

lagt til handlevogn