Härskartekniker: Sagor för vuxna

Bokomslag

Härskartekniker: Sagor för vuxna, Hoi förlag, av Anna-Karin Kask är en bok för dig som har hållit käften alldeles för länge.
Har du blivit osynliggjord på möten? Eller känt att du varit utsatt för strategier så subtila att du starkt börjat ifrågasätta dig själv? Eller är du rentav den som vill styra händelseutvecklingen? Den här boken handlar om just det, om makt - och härskartekniker.

Det är en allvarlig bok skriven i sagoform där för givet tagna sanningar synliggörs på ett humoristiskt sätt för igenkänning och självläkning. I Anna-Karins sagor är många av karaktärerna och en stor del av handlingen baserade på verkliga personer och händelser. De är tillskruvade så att vi genom humor ska kunna närma oss ämnet härskarteknik på ett sätt där man känner igen sig utan att det behöver bli utsättande.

Du kan med fördel endast läsa bokens sagor eller använda den till reflektion och grupputveckling. I bokens sista kapitel finns tips och förslag på hur du kan jobba med grupputveckling kopplat till dessa sagor. 

"Tack för läsupplevelsen! Vi började med att prata oss igenom "teoridelen" och kopplade några av härskarteknikerna till sagorna. Bra med den som bakgrund. Efter det gjorde vi kopplingar till grupper vi deltagit i och såg likheter med sagorna, olikheter som styrka (inte dom hos de räta tanterna). Vi känner oss klokare efter att ha läst och diskuterat din bok. Tack!" Bokcirkeln Upp med flåset

Sagometoden

Sagometoden är en metod som syftar till att angripa, belysa och medvetandegöra härskartekniker kopplat till sagorna och till olika kreativa metoder och övningar. Sagometoden kan erbjuda nya perspektiv genom inkluderande och kreativa verktyg som kan stödja delaktighet och demokratiprocesser, samt göra att vi lär känna våra arbetskamrater på ett nytt sätt. Sagometoden vill inspirera arbetsgrupper till att tillsammans reflektera och kommunicera kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA (AFS 2015:4).

Sagometoden, är ett pedagogiskt verktyg att använda i arbete med att utveckla gruppdynamik i organisationer och företag och i skolor från gymnasieåldern och uppåt. Med hjälp av bokens texter med sagotema, där frodiga personbeskrivningar varvas med kreativa metoder, kan din arbetsplats eller skola arbeta med gruppdynamik på ett lekfullt men ändå djuplodande sätt. 

Sagometoden bygger på att man i grupp arbetar med att tillsammans läsa utvalda sagotexter. Därefter kan man välja att på olika nivåer jobba med att diskutera, analysera, gestalta tankar och upplevelser man får utifrån bokens innehåll. 

I sagans magiska värld kan vi reflektera, diskutera och  närma oss det som många gånger kan vara svårt att sätta ord på, utan att någon behöver känna sig utsatt eller utpekad. Sagan som form bjuder in till lekfullhet, igenkänning, distans, humor och allvar. 

Missa inte möjlighet till pedagogisk ledning av Anna-Karin Kask, mer information om detta hittar du under fliken Workshops!

Naturligtvis är det alltid chefen som ska och bör ta tag i den psykosociala miljön när den brister, som till exempel vid mobbing. Det här metodmaterialet är tänkt att användas för att i första hand synliggöra och förebygga konflikter, samt möjliggöra till reflektion och samtal i arbetsgrupper innan allt gått för långt.

Arbetsmiljöverket.se

Varför kreativa övningar?
 Att arbeta med kreativa metoder kan skapa nya möjligheter till samtal och reflektion. 

Utdrag ur boken Härskartekniker: Sagor för vuxna

Utdrag ur sagan "Delaktighetskommittén (eller det fundamentala attributionsmisstaget)" ur boken Härskartekniker: Sagor för vuxna:

Det var en gång en rättviseförvaltning som bestod av en rad olika kommittéer. En av dessa var delaktighetskommittén. Du kanske undrar vad det var för slags kommitté och vilka som ingick där? Hur själva kommittén hade kommit till var det ingen som riktigt visste. Den bara existerade och var ett faktum. 

Kommittén åberopade ständigt och jämt, delaktighet och därav namnet. Personerna i delaktighetskommittén var följande (kanhända du känner eller har hört talas om dem): Villba Sålitesommöjligt, en ståtlig kvinna med skinn på näsan. Hon hade varit ordförande i kommittén så länge att alla tappat räkningen. "Så tänker vi inte i den här kommittén", var en kommentar hon ofta använde gentemot oliktänkande. Samtidigt brukade hon greppa tag i den oliktänkandes nacke på ett osedvanligt diskret vis så att inga utomstående skulle upptäcka att det förekom. Därefter skakade hon om hen så att hen genast ändrade uppfattning i ren förskräckelse.

Jo Såkandetvara, var sekreterare. Det var en position han valt helt och hållet själv då han gärna ville vara de övriga i kommittén till lags. Om Villba hade hårda nypor, hade Jo lätt till tårar. Jo var tjugo år yngre än Villba, men för den skull ingen novis. "Det är kränkande att du tänker som du gör", sade Jo och grät en skvätt över den oliktänkandes arma själ.

Sist men inte minst Nämen Väntanu, en lite diffus figur med en lätt neurotisk hållning. Nämen var ungefär i Villbas ålder och hade varit med i kommittén så länge Nämen kunde minnas. Nämen var med i kommittén för att hen ansåg att det nog var betydelsefullt, fastän hen egentligen inte hade tid. "Denna plåga", hörde man Nämen säga medan hen strök med fingertopparna över tinningarna som om hen besvärades av huvudvärk. 

Vem var då oliktänkande? Ja, det kunde vara i princip vem som helst. Brevbäraren, moster Hjördis, bagare Bengtsson och till och med du som nu läser detta.