Om Anna-Karin


Anna-Karin Kask bor en bit utanför Umeå. Hon har en fil.kand i dramapedagogik, har läst pedagogisk kollegialhandledning samt deltagit i Byréus -Gilbe Handledarutbildning.

Anna-Karin är yrkesverksam som dramapedagog. Som frilans, projektledare och anställd har Anna-Karin i över tjugo år arbetat med grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppspråk och gestaltning där skapande och kreativa metoder varit centrala verktyg. Hon har genom åren utarbetat och hållit i workshops, fortbildning och projekt där drama- och teater haft en central roll i arbetet med att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande. 

Anna-Karin Kask

Kontakt


E-post:
annakarinkask@gmail.com

Sociala medier:
Facebook: Anna-Karin Kask författare

Postadress: 
Anna-Karin Kask
Hallbacksvägen 12

913 42 OBBOLA BY