Om Anna-Karin

Anna-Karin Kask bor en bit utanför Umeå. Hon har en fil.kand i drama- och bildpedagogik, samt har läst pedagogisk kollegialhandledning och Byréus -Gilbe Handledarutbildning.

Anna-Karin är yrkesverksam som dramapedagog. Som frilans, projektledare och anställd har Anna-Karin i över tjugo år arbetat med grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppspråk och gestaltning där skapande och kreativa metoder varit centrala verktyg. Hon har genom åren utarbetat och hållit i workshops, fortbildning och projekt där drama- och teater haft en central roll i arbetet med att hitta nya ingångar till reflektion, arbetsformer och eget skapande. 

Med boken Härskartekniker: Sagor för vuxna debuterar Anna-Karin som författare. I boken har Anna-Karin med både humor och allvarlig underton velat synliggöra härskartekniker på arbetsplatser.

Bakgrund till boken

Trots sitt kunnande och långa erfarenhet  av att arbeta med grupper, befann sig Anna-Karin plötsligt i ett läge där hon började backa undan. Situationen gick så långt att Anna-Karin tystnade mer och mer- vilket i efterhand var det sämsta hon kunde göra.

Vad var det som hände? 
2014 kulminerade de härskartekniker Anna-Karin upplevde att hon var utsatt för på sin arbetsplats. Den psykosociala miljön hade varit spänd under en lång tid, men nu eskalerade det verkligen.

Ett sätt att ta sig vidare för Anna-Karin, kom ur behovet att skriva. Den första berättelsen om hennes situation på arbetsplatsen kom till henne i form av en saga. Skrivprocessen var för Anna-Karin läkande och efter några sagor insåg hon att texterna handlade om makt- och härskartekniker, och hon tänkte att det skulle kunna vara lika befriande för andra att läsa sagorna som det var för henne att skriva dem. Anna-Karin tog kontakt med vänner och fick idéer till fler sagor då det hon upplevt tyvärr inte var ovanligt, alla kände igen sig i utsattheten men även till viss del rollen som härskarinna/härskare.

Sagorna speglar hur det kan gå till i arbetsgrupper när arbetsklimatet av olika anledningar gått käpprätt åt helvete.

Anna-Karin Kask