Föreläsning och Workshop på Umeå Universitet

Föreläsning och Workshop på Umeå Universitet

Tillsammans med Åse Mauritzdotter Westin, också dramapedagog och konflikthanterare, höll Anna-Karin en föreläsning och workshop på Umeå Universitet 23 oktober 2019 där deltagarna bidrog med starkt engagemang.

Föreläsningen och workshopen som hölls i oktober riktade sig till både studenter och lärare och utgick från Anna-Karins egna erfarenheter av härskartekniker på arbetsplatsen men handlade även allmänt om härskartekniker och vad det är. Åsa bidrog med fakta och information och stöd i workshoparbetet med deltagarna. Resultatet blev en lyckad dag med viktiga och rörande bidrag och synpunkter från deltagarna.

Den aktuella workshopen "Workshop Sagometoden" är tänkt som en introduktion till hur man kan arbeta med förebyggande arbete när det gäller härskartekniker och oacceptabla beteenden på arbetsplatsen, föreningen eller utbildningen och är ett av de utarbetade workshops som Anna-Karin erbjuder (läs mer info om "Workshop Sagometoden" under menyn "Bokning" på denna hemsida).

Förutom olika kreativa metoder och övningar får deltagarna under ledning av Anna-Karin och Åsa i denna workshop läsa korta avsnitt ur sagorna i boken Härskartekniker: Sagor för vuxna. I grupp ges tid till att reflektera och diskutera det man läst utifrån givna frågeställningar.

Just denna workshop startade med uppvärmning där olika värderingsövningar användes för att få igång tankar kring temat härskartekniker. Därefter fick deltagarna läsa korta delar ur sagorna som de tillsammans reflekterade kring.

Deltagarna fick även till uppgift att tänka hur just den saga de läst skulle gestalta sig om den hände i verkligheten och därefter arbetade grupperna vidare med att visa olika situationer och hur de skulle kunna förändras.

Deltagarna bjöd på fantastiska situationer som var gripande på olika sätt. Reflektionerna efteråt var bland annat att: "När jag lyssnade på föreläsningen tänkte jag hur viktigt det är att ta tillbaka sin egen makt om man är utsatt, men här när vi gjorde och tittade på olika situationer blev det tydligt hur mycket makt de har de som sitter tysta."

2019-10-25 14:04