Intresserad av att hyra? Kontakta:

Pga rådande omständigheter med Corona-pandemin hyrs Anderslunds föreningslokal inte ut under 2020.

Uthyrningsregler för festlokal Anderslunds Koloniträdgårdar

1§              Vem får hyra?

Festlokalen får hyras ut till medlemmar i Anderslunds Trädgårdsförening till reducerat pris (500 SEK). Övriga hyresgäster betalar en hyreskostnad på 1 000 SEK. Uthyraren fakturerar kontraktsinnehavaren i efterhand och fakturan betalas inom 30 dagar.

2§              Kontraktskrivning och hämtning av nyckel

Innan nyttjande av festlokalen ska hyreskontrakt skrivas och nyckel hämtas. Sker enligt avtalad tid med uthyraren.

3§              Tillbakalämnande av nyckel

Efter nyttjande av festlokalen ska nyckeln återlämnas nästkommande dag, har andra tider kommit överens med uthyraren gäller dessa tider. Kontraktsinnehavaren ansvarar för att reglerna följs, om inte reglerna följs kan kontraktsinnehavaren få ersätta ev kostnader som tillkommit uthyraren.

4§              Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

  • I lokalen får max 70 personer vistas.
  • Musik får spelas söndag – torsdag till kl 23.00. Fredag - söndag till kl 00.30.
  • Lokalen får användas till kl 01.00 och ska vara återställd senast kl 09.00 dagen efter.
  • Rökning i lokalen och angränsande utrymmen är förbjuden.
  • Övernattning i lokalen är förbjuden.
  • Parkera bilarna på anvisad plats

5§              Lokalen ska lämnas välstädad

Ställ i ordning möbler fint och snyggt, lägg tillbaka inventarier på rätt plats. Bord och stolar torkas av. Golv ska dammsugas och våttorkas. Ev. fläckar på fönster putsas bort. Töm kylskåpen och torka ur. Inga sopor får lämnas kvar i lokalen och ska tas med av hyresgästen. Fönster och dörrar ska lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen skall dessutom städa utanför lokalen, tömma askkopparna samt städa toaletterna. Hyresgästen får själv hålla sig med rengöringsmedel och städmaterial, finns det städmaterial går det bra att använda. Hyresgästen kan hållas ekonomiskt ansvarig för kostnaden att anlita en städfirma om städningen är undermålig.

6§              Skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att omedelbart informera uthyraren om skador eller brister i lokalen eller på inventarier. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk är inte tillåtet och uppkommen skada ska ersättas.

7§              Personliga tillhörigheter

Anderslunds Trädgårdsförening ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, inte heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstiden.