Att vara kolonist...

Att ha kolonistuga är inte detsamma som att ha en sommarstuga. Som kolonist är du medlem i en koloniförening och bunden av vad som står i föreningens stadgar och ordningsregler, byggregler och arrendeavtal. Du är medlem i en gemenskap med allt vad det innebär av trevligheter likväl åtaganden. Självklart är det viktigt att du är intresserad av odling.

Hur blir jag medlem?

Antingen köper du en stuga (med medföljande odlingslott) av en kolonist alternativt arrenderar enbart en ledig odlingslott. Det brukar vara ett par stugor som byter ägare varje år. En del annonserar i tidningen, på Blocket och en del sätter upp lappar på anslagstavlorna. Inom kort kommer vi även att kunna erbjuda våra medlemmar möjligheten att lägga ut försäljningsannonser på föreningens hemsida. Flera lediga odlingslotter finns och dessa kommer också att presenteras på föreningens köp/sälj-sida.

För att kunna ha en kolonistuga eller odlingslott i Anderslunds koloniträdgårdar krävs att du är medlem i föreningen och för att kunna bli det ska du:

  • Acceptera att följa de ordningsregler som finns, liksom vad som står i stadgar och arrendeavtal
  • Du ska vara skriven i Nyköpings eller Oxelösunds kommun
  • Du får inte bosätta dig permanent på stuglotten, däremot använda stugan som fritidsbostad under odlingssäsong (f.n. 1 april to.m. 15 oktober) samt veckoslut och större helger resten av året
  • Odla minst 50 kvm på odlingslott
  • Du ska underhålla din stuga och hålla din kolonilott i vårdat och städat skick

 

Vill du börja odla?

Kontakta styrelsen via e-post anderslundskoloni@gmail.com