Lite allmän information om Anderslunds koloniträdgårar

Inom området finns det 111 kolonistugor med odlingslott. Medlemmar arrenderar också enbart en odlingslott. Det finns ett antal lediga odlingslotter till förfogande för dig som är intresserad.

Varje medlem får 10% rabatt på Grönborgs handelsträdgård, Oskarsbergs trädgård, Växt och trädgård samt på Flügger färg mot uppvisande av medlemsbevis. Förutom årsmöte inbjuder föreningen alla medlemmar till ett vår- och höstmöte varje år.

Information om säsongens aktiviteter finns att ta del av genom anslag på anslagstavlor, Sörmlands Nyheter under föreningsnytt eller på vår hemsida.

Buss till Anderslund koloniområde
Anderslunds koloniträdgårdar ligger 3,4 km från Nyköpings centrum mitt emot nya kyrkogården. Buss linje 161 "Nyckelpigan" avgår från bussterminalen varje timma. Bussen går:
Jämn timme via Nyköpings lasarett -Nya kyrkogården-Anderslund.
Ojämn timme via Brandkärr-Coop Forum- Oppeby gård- Anderslund.

Föreningslokal
Föreningslokalen med tillhörande dansbana ligger i slutet av området. Lokalen rymme ca 70 personer och går att hyra med köksutrustning för olika arrangemang. För mer information kontakta bokningsansvarig Malin Ljunggren 070-751 06 30. Lokalhyra är 500 kr för medlemmar och 1000 kr för icke medlemmar.

Expedition
Expeditionen finns intill föreningslokalen. Vårt bankgiro är 335-1384.

Toaletter och dusch
Vattentoaletter finns utplacerade på olika ställen på området. Tre toaletter finns vid föreningslokalen och där finns också tillgång till en dusch.

Aktiviteter
Tre gånger per år, på våren, sommaren och hösten, anordnas städdagar då medlemmarna samlas för att tillsammans städa och ställa iordning områdets allmänna ytor.

I mitten av juni startar "Tips-bingopromenaderna" som anordnas på måndagskvällar under 10 veckors tid.

Varje midsommar arrangerar föreningen ett traditionellt midsommarfirande med dans kring midsommarstången, kaffeservering och andra trivsamma aktiviteter.

Det brukar anordnas olika festligheter i föreningslokalen t.ex knytkalas.

Inom området finns en boulebana, en mindre lekplats och en fotbollsplan att nyttja för den som vill.

 

Broshyr Anderslunds koloniträdgård

Vill du börja odla?

Kontakta styrelsen via e-post anderslundskoloni@gmail.com