Årsmötet 2020

På grund av Coronaviruset så har styrelsen beslutat att hålla årsmöte på ett nytt sätt. I dessa dagar ska ni gärna modtag beslutsformulär för årsmöte 2020 med posten.

Ni som inte har sparat/hittar möteshandlingarna som blev utskickat i februari 2020 kan komma till föreningslokalen för att läsa den under expeditionstiden måndag den 3 augusti 2020 kl 14 till 15 samt måndag den 10 augusti 2020 kl 18 til 19.

Ni som är nya medlemmer kan få ett eksemplar av möteshandlingarna under samma tider i föreningslokalen.

Styrelsen

2020-07-29 10:40