Årsmötet - Inställt

På grund av den ökande antalet smittade av Coronaviruset så har styrelsen beslutat att ställa in måndagens (16/3) årsmöte och flytta fram det tills maj månad då vi förhoppningsvis kan vara uppe i Anderslund och förhoppningsvis utomhus.

Anledningen till beslutet är att många av våra medlemmar tillhör riskgruppen dvs äldre och vi vill inte vara med och bidra till ökad risk för spridning i samhället totalt sett.

Vi är fullt medvetna om att stadgarna säger att ett årsmöte ska hållas under mars månad men i dagsläget när det råder en pandemi i Sverige så tycker vi det finns skäl till att senarelägga årsmötet. Vi hoppas att ni har förståelse för detta beslut då vi endast tänker på er och vår hälsa!

Styrelsen

2020-03-12 10:40