Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss!
Ring, mejla eller besök oss på:

Ålö Gård AB
Ålö Gård
13056 UTÖ

Anders 070-377 98 04 E-post: anders@alogard.se

Anna 070-345 69 12 E-post: anna@alogard.se 

Alexander 070-269 26 91 E-post:  alex_blomlof@hotmail.com

Ålö Gård AB´s policy gällande GDPR

På Ålö Gård AB så värnar vi om våra kunders integritet, det är viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och schysst sätt. Därför välkomnar vi GDPR (General Data Protection Regulation) med öppna armar och uppdaterar vår integritetspolicy enligt den nya dataskyddsförordning. EU:s nya allmänna dataskyddsförordning börjar gälla den 25 maj 2018 och har positiva effekter för din integritet. GDPR ersätter även den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Vår uppdaterade integritetspolicy förtydligar hur vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Integritetspolicy - Vi skyddar dina uppgifter

Inledning och bakgrund

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag hanterar dina personuppgifter. På Ålö Gård AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid att hålla en hög nivå av dataskydd. För att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter har vi därför tagit fram en ny integritetspolicy som visar hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.

Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut samt skyddar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn gäller då Ålö Gård AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt, som besök på webbplats.

Personuppgifter

I policyn definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Ålö Gård AB, Anna Blomlöf anna@alogard.se

Personuppgifter vi samlar in

Leverans

I samband med köp av vara eller tjänst ber vi dig endast att uppge information som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal, ge dig korrekt service och säkerställa en trygg leverans/service eller utfört arbete. 

  • Namn
  • E-postadress
  • Postnummer
  • Folkbokföringsadress
  • Mobilnummer
  • organisationsnummer
  • vid rot eller rut - personnummer

Vill du veta mer om vår policy? Kontakta oss

Ålö Gård AB
Ålögård
130 56 UTÖ

anna@alogard.se

070-345 69 12


Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.