På gården finns idag

12 kor, 3 kvigor, 1 tjur och 40 tackor