Sömn

 

Mottagningen behandlar dig som återkommande har svårt att somna, vaknar flera gånger per natt, vaknar tidigt eller har en kombination av dessa svårigheter. Ibland kan sömnstörningar vara kopplade till återkommande mardrömmar och en skräck för att gå och lägga sig. Vissa männingskor sover många timmar per dygn, men känner sig aldrig utvilade.

Sömnstörningarna påverkar hur du mår och fungerar under dagtid, och du oroas av detta. Kanske har du länge behövt ta medicin för att kunna sova.

Även  du som lider av dygnsrytmstörningar är välkommen, d v s om du har svårt att komma upp på morgonen eller vänder på dygnet, vilket ställer till det på arbetet och i vardagslivet.

KBT- behandling för sömnbesvär följer väl utprovade metoder, som i studier visat goda resultat. Behandlingen kräver motivation och eget engagemang mellan samtalen.