Almqvist Psykologi

Almqvist Psykologi erbjuder kognitiv beteendeterapi och annan modern psykologisk behandling, som bygger på vetenskaplig grund.

Mottagningen arbetar med svårigheter som drabbar många idag, som stress/utmattning, ångest, nedstämdhet, sömnstörningar och alkoholproblematik.

För mer information om mottagningens kompetensområden, klicka på våra behandlingar ovan.

KBT

KBT står för kognitiv beteendeterapi. KBT är en modern inriktning inom psykologisk behandling, som bygger på vetenskaplig grund. Den kognitiva delen handlar om de tankar som påverkar hur vi mår och agerar. Beteendedelen fokuserar på vårt sätt att agera i olika situationer, vilket kan skapa stora svårigheter. Känslor, relationer och kommunikation är självklart en central del.

KBT fokuserar på de problem du upplever just nu och tar vid behov upp tidigare minnen och erfarenheter. Tillsammans med terapeuten görs en kartläggning för att förstå och bearbeta de tankemönster som påverkar din tillvaro idag. Resurser och förändringsmöjligheter utforskas gemensamt och en plan för att pröva nya strategier och verktyg görs. Det finns en tydlig målsättning att nå positiv förändring av de tidigare svårigheterna.

Till KBT-teknikerna räknas ofta mindfulness, som är en form av uppmärksamhetsträning för att finna ro och återhämtning i vardagen.

KBT är en korttidsterapi, vanligtvis 5 – 15 samtal, beroende på problematik och svårighetsgrad. KBT är en strukturerad behandlingsform, där klienten är beredd på visst eget arbete mellan samtalen.

God motivation för behandlingsarbetet ökar förutsättningarna för ett gott och varaktigt resultat.

Inom ramen för KBT sker ett intensivt forskningsarbete på många håll i världen, vilket idag ger möjligheter att behandla allt fler svårigheter med goda resultat.

Annika Almqvist, legitimerad psykolog och KBT-terapeut, har bred erfarenhet från arbete inom företagshälsovård och primärvård samt från många uppdrag inom näringsliv och offentlig organisation, och är en ofta anlitad utbildare och föredragshållare.

Almqvist Psykologi arbetar med uppdrag för organisationer och med behandlingar som ersätts av sjukförsäkring. Mottagningen erbjuder terapier på svenska och engelska.

Almqvist Psykologi finns i trevliga lokaler på Chalmers/Vasaområdet i centrala Göteborg.

 

Annika Almqvist

Leg psykolog med KBT inriktning

Organisationspsykolog, civ ek