Rosita

Auktoriserad gestaltterapeut

Jag tar emot indivder och par för terapi.
Jag har mångårig erfarenhet som behandlare på behandlingshem med inriktning på drog/psykosocial problematik och mamma/barnrelationer. Jag har också mångårig erfarenhet som familjebehandlare i socialtjänst.
Jag är utbildad till en Master of Science(MSc) i Gestalt Psychotherapy vid University of Derby, 2002.
Huvudman för utbildningen är Gestalt-Akademin i Skandinavien.

Vidareutbildning

1-årig KBT-utbildning, Sverigehälsan
Hjärnforskning och anknytningsteori, ledare: Judith Beerman Zeligson, Gestalt-Akademin
Våld i nära relationer, Länstyrelsen
Trappan - krissamtal med barn som upplevt våld i familjen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, 7 p
Utbildad mindfullnessinstruktör, ledare:Ola Schenström 

 

Åke

Auktoriserad gestaltterapeut

Jag tar emot individer, par för terapi och grupper för handledning.
Jag har mångårig erfarenhet som familjebehandlare i socialtjänst.
Jag har varit ledare för ett kooperatriv som tog emot människor med missbruksproblematik.
Jag är diplomerad gestaltterapeut i Gestalt-Akademin 1994. Vidareutbildning

Utbildad gruppledare för ATV, Alternativ till våld, ledare: Per Isdal
Missbrukande kvinnor är missbrukade kvinnor, ledare: Stefan Sundström
Traumabaserad Missbruksvård, ledare: Stefan Sundstöm
Anknytningsteori, ledare Karin Lundén
Barnuppfostran i olika kulturer, ledare: Ingela Olsson
Utbildad mindfullnessinstruktör, ledare: Ola Schenström