Auktorisation

Vi är auktoriserade av föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, SAG. SAG är medlem i EAGT(European of Gestalt Therapy) och SAG´s regler harmonierar med EAGT´s.