Välkommen!

Terapi, familjerådgivning, handledning

Till Dig

Vi riktar oss till dig som är privatperson eller är verksam i företag och organisationer i privat eller offentlig sektor. Livet och inte minst arbetslivet är i ständig förändringsprocess. Ibland behöver du som privatperson, medarbetare få möjlighet att fokusera på dig och hur du har det i din förändringsprocess.

I den processen erbjuder vi följande:

Terapi, samtal för individer
Handledning för personalgrupper, familjehem
Familjerådgivning

Vår grundsyn

Att växa som människa är en process som pågår hela livet. Ibland behöver vi stanna upp och reflektera för att öka medvetenheten om vad vi vill med oss själva, våra relationer, jobb och liv.Genom ökad medvetenhet om hur gamla mönster hindrar oss från att leva det liv vi vill får vi bättre möjligheter att  välja hur vårt liv ska se ut.
Vår grundsyn vilar på en gestaltpsykoterapeutisk grund som innebär att se individ, grupp, famlij utifrån ett helhetsperspektiv där samspelet oss människor emellan är av största vikt. I vårt arbete uppmuntrar vi individen/gruppen att bli medveten om sina mönster och på det sättet göra medvetna val för att må bättre och förbättra sina relationer.

Terapeuter

Rosita Persson
Tfn: 070-483 66 57

e-post: persson.rosita@gmail.com

Åke

Åke Persson
Tfn: 070-56 320 94
e-post: akemostorp@gmail.com