En medlems syn på AA

  • Artnr: 3511/13

Beskrivning av artikel

Denna broschyr är utformad för att förklara för människor i yrken där man hjälper andra människor hur AA fungerar. Även om AA-programmet bygger på att alkoholisterna delar erfaren­het, styrka och förhoppningar med varandra, så är processen för tillfrisknandet högst individuellt. Varje AA-medlem anpassar processen till sina egna, specifika, behov. Därför är följande beskrivning av AA-programmet präglat av den personliga uppfattningen hos en viss AA-medlem, men texten speglar gemenskapens uppfattning eftersom den har godkänts av AA General Service Conference.

 Författaren till denna skrift framförde det första gången som en föreläsning vid ett av USA:s större universitet, som en del i ett seminarium om "rådgivning för behandling av alkoholister". AA World Services Inc. tackar författaren för hans vänlighet att låta oss trycka och distribuera denna text