Velkommen!

A. Tuvsjøen AS er et anleggsgartnerfirma startet opp i 1987. Vi er et lite anleggsgartnermesterfirma med over 40 års erfaring fra utforming og bygging av utomhusanlegg. I dag har vi 5 faste ansatte.Vi har erfaring fra både private anlegg, og offentlige prosjekter, som skoler, barnehager, parker og bo-og behandlingssenter (sansehager).

Vårt hovedfokus og mål er å gi god kvalitet til riktig pris.