Varför man inte skall ha stora granar på sin hustomt

Varför man inte skall ha stora granar på sin hustomt

Varför man inte skall ha storvuxna granar på sin hustomt och nära byggnader och där människor vistas

Jag och min kollega är hos en kund utanför göteborg och håller på med fällning av en massa träd på kundens tomt. Bland alla av dessa 20 träd som skall tas ner fanns 3 st riktigt gamla granar, som hade en brösthöjdsdiameter på 1 m i diameter, En av dessa 3 stora granar som var ca 120 år gamla så var den angripen av ett jättestort hästmyrbo som var från markens mätt upp till 1,20 m fast inuti stammen på granen, vi kopplade en del säkerhetslinor och efter nästan 15 min fällarbete och en mängd kilar och hög puls fick vi ner denna gran säkert och tur var det för den hade inte klarat 1 storm till och då riskerat falla på bostadsuset som fanns ca 6 m brevid granen. 

så vad vill jag dela med mig till er mina besökare? Jo att det finns b.l.a 2 anledningar till varför jag annser att skogsgran bara hör hemma i skogen och minst 50 m ifrån närmaste hus och det är att granar har väldigt yttliga rötter samt är väldigt känsliga för röta och skadedjursangrepp.

2021-10-10 13:11