Bäcklunds Kanon

Mannen utan egenskaper
räknas till den litterära modernismens centrala prosaverk.

En roman i tre delar, 1930, 1932 och postumt 1943.  I fokus står den 32- årige världsvane matematikern och filosofen Ulrich. Han är den förmögne intellektuelle definierad, vilsen i sitt känsloliv. Ulrichs avsaknad av egenskaper består i hans oförmåga att känna sympati och att införlivas i ett socialt livsmönster. Hans metafysiska gestaltning är rikt nyanserad i sitt försök att finna sin plats i livet.

Storverket, essän, som utspelar sig 1914 i kejsardömet Österrike-Ungern är en paskill och samhällsskildring på 1800 sidor och räknas till 1900 talets främsta och språkligt mest märkliga och tankspridda romaner. Handlingen kretsar kring aristokratin och byråkratin och dess förmåga att tydliggöra den österrikiska folksjälen.

Robert Musil går ur tiden 1942 utfattig och bortglömd i Geneve i Schweiz.

Man kan till och med våga sig på att tillägga, att det är var och ens förbaskade förmån att insupa detta inkommensurabla verk.

Röda rummet
Röda rummet utkommer 1879 och är dedicerad Voltaries motto om det obehagliga i att bli hängd i tysthet.
(Rien nést si désagréable, que d'être pendu obscurément). Röda rummet blir Strindbergs stora framgång och som också tryggar hans ekonomi. Röda rummet är ett intellektuellt ungdomligt uppror mot överhet och samhälle.

Huvudpersonen är litteratören Arvid Falk, en ung idealist som lämnar sin ämbetsmannabana för att bli fri litteratör. Saker och ting tar en annan vändning än den förhoppningsfulle ynglingen önskat och han blir allt mer kritisk, deprimerad och besviken ju längre tiden lider. Med omild satir och ironi tecknas verkligheten av en politik, religion och företagssamhet till en besinningslös kompott där alla skor sig på varandra utan betänkligheter.

Arvid Falk är medlem i ett esoteriskt sällskap som frekvent möter upp på Röda rummet i Berns salonger för att diskutera samhällets demoralisering.Intrigen är så träffsäker och elakheterna, med verbala snytingar och råsopar, så hejdlöst vettlösa att läsaren blir uppriven, och skärrad samtidigt som de synnerligen principfasta aktörerna, Falk undantagen, skänker en skojfrisk uppsluppenhet.

Det finns ett av August Strindberg odaterat handskrivet brev till tryckeriet beträffande blysättningen av boken.

”Nog kunde tryckeriet bestå en någorlunda kunnig person som läste första korrektur. Att sättaren saknar all bildning är ovanligt i vår tid, och att han så illa läser författarens rediga stil är oväntat, såvida han inte är elev, men då kunde han få öfva sig på annat! Förf.”.

Vi rekommenderar tidiga tryckningar enär de på senare år omarbetade editionerna i mångt och mycket saknar Strindbergs själ och utstrålning. Vi förordar utgåvorna som är illustrerade av Arvid Fougstedt.

Svindlaren Felix Krulls bekännelser
Felix Krull växer upp i Rhendalen där hans far tillverkar ett upphaussat närmast odrickbart mousserande vin med namnet, Lourlet extra cuvée. Fadern begår självmord och modern sköter ett litet pensionat för familjens överlevnad. Felix duperar militärrekryteringen och tar tjänst på ett framstående hotell i Paris. Han utvecklar tvivelaktiga affärer, förför kvinnor och gör en pakt med den förälskade markisen de Venosta i syfte att inbördes byta identitet.

Ett mästerverk, en skälmroman så utsökt och närvarande och med oerhört stor behållning.

Thomas Manns första framgång efter Buddenbrooks kommer 1909 med romanen Königliche Hoheit följd av noveller med titeln Svindlaren Felix Krulls bekännelser 1922 (Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull). Komplett först 1954. Ett verk som är ämnat för en trilogi men han hinner avlida efter första delen, 1955.

Om man missar bekantskapen med professor Kuckuck får man helt enkel skylla sig själv.

Den falska vikten
Det är en fruktamsvärd historia Joseph Roth dukar upp om blind lydnad, korruption och vikten av sprit. En habil berättelse om den ensamme, nitiske, hederlige och plikttrogne vågmästaren Anselm Eibenschüts undergång.

Till det halvt laglösa Zlotograd anländer den nyutnämnde vågmästaren för att kontrollera köpmännanes mindre noggranna vikter. Vågmästarn går under med det nittioprocentiga brännvinet. "Först tar mannen supen, sedan supen mannen" som talesätter lyder. Den falska vikten (Das falsche Gewischt) skrivs 1937 men publiceras förvånansvärt först 2004 på svenska.

Boken rymmer en fascinerande tragedi men är ändå en skön historia. Och språket så inbjudande, så lättillgängligt att boken ej släpper handen.

Joseph Roth föds i Österrike på gränsen mellan Polen och Ukraina.  Han avlider 1939, vid 45 års ålder, på ett hotellrum i Paris på grund av långvarigt alkoholmissbruk.

Spriten har en framträdande roll i hans verk och skildras ofta i vacker och känslosam poesi, kanske ännu mer i Legenden om den helige drinkaren. Han delar den frivola devis som vid tiden gör entré i Paris.

"Läget i Tyskland är allvarligt men inte förtvivlat. I Österrike är läget förtvivlat men inte allvarligt."

Candide
En satirisk berättelse där Voltaire driver med filosofen och matematikern Gottfried Wilhelm von Leibniz tes, som urgerar att vi lever i den bästa av tänkbara världar. Boken berättar om Candides sökande efter sin älskade Kunigunda, allt eftersom strapatserna och ett icke oävet antal missöden utspelar sig. Ett litet smakprov på denna fröjd till berättarkonst.

”Till slut bestämde han sig till förmån för en fattig lärd som i tio år hade arbetat för förläggarna i Amsterdam. Det tycktes honom att det inte kunde finnas något yrke i hela världen som vore i stånd att inge en människa mer avsmak än att arbeta för bokförläggare”.

Nåja?

François-Marie Arouet le jeune Voltaire föds i Paris 1694 och blir vid nio års ålder elev vid den berömda jesuit-skolan Collège Louis-le-Grand. Fadern, Francois Arouet och modern Marie-Marguerite Daumart, anser att sonen är lämpad för advokatbestyr men Francois-Marie, pseudonymen Voltaire, vill annorlunda och istället göra sin syssla som litteratör. Han första tragedi ´Oedipe´1719 blir till stor framgång. Denna skriver han i Bastiljen, där han sitter 11 månader med början den 16 maj 1717 för sina alltför samhällssatiriska epigram.

Han blir ledamot av Franska akademien 1746 och är en av sin tids mest inflytelserika personer. Han angriper juridiska, religiösa och sociala missförhållanden i Frankrike. Den ständiga frasen´Krossa den skändliga´riktar sig mot den katolska kyrkans maktmissbruk.
Voltaire betraktas som den stora tragedidiktaren och mest känd är ´Candide´ på svenska ´Troskyldig´ 1759.

Voltaire är en av upplysningens främsta representanter och kämpar hela sitt liv mot orättvisor, fanatism och vidskepelser men för tolerans, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Han liknar demokratiska system vid ett sätt att låta massornas dumhet breda ut sig, borgarklassens fåtal skapade oförmåga till samhällsförändring, aristokratin för parasitisk och korrumperad, vanliga medborgare som okunniga och kyrkan som balansmakt till monarkin. Voltaire menar att den enda framkomliga vägen är monarki med filosofiska rådgivare. Han är starkt emot kristen tro, dock inte ateist utan deist, en tro på högre makt som inte griper in i världsförloppet.

Han dör 83 år gammal men förvägras att jordfästas på kyrkans mark. Hans hjärta finns bevarat på Théatre Francais.

"Låt oss odla vår trädgård".