VĂ¥re produkttyper

Vi har et stort omfang av produkt- / instrument typer. Her er hovedkategoritypen beskrevet. Mer detaljer finnes på produsentenes hjemmesider som det pekes på.

Elektroniske måleinstrumenter. Multimetre, oscilloskop, spektrumsanalysatorer, nettverksanalysatorer, generatorer, strømforsyninger, frekvenstellere, PXI systemer, LCR metere, impedansmålere, EMC analysatorer,

 

EMC / EMI måleutstyr. Opptak av strålingsdiagram for antenner

DC strømforsyninger 100W - 6kW, AC forsyninger 30VA - 3kVA, DC laster 150W - 600kW, Kombinerte AC / DC laster, Power Analysator

EMC /EMI fortsterkere laf effekt og høy effekt. EMC/EMI måleutstyr.DC - mikrobølge. Systemløsninger for EMC fasisliteter.

Antennesystemer for spektrumsmonitorering og retningsbestemmelse