USB basert VNA fra Keysight - modeller opp til 26,5GHz, P937*A

USB basert VNA fra Keysight - modeller opp til 26,5GHz, P937*A

Keysight Streamline Series modellene går til 4.5, 6.5, 9, 14, 20 og 26.5GHz, Full 2-port, kan økes til 4-port. Samme brukergrensesnitt som bordmodellene. Kodekompatibel med ENA, PNA-B, PXI og E5080 modellene.

USB 2.0 og 3.0

Samme cal kit som på bordmodellene

Automatisk fikstur fjerning

Time Domain analyse

Scalar mixer/converter målinger

N-port kalibrerte målinger

Gode ytelser på dynamisk område, gode støyegenskaper og temperatur stabilitet

Finn all produktinformasjon her: 

4,5GHz: P9370A    6,5GHz: P9371A   9GHz: P9372A    14GHz: P9373A   20GHz: P9374A   26,5GHz: P9375A

01.06.2018 08.45