OTA – Over The Air- målinger på Keysight Fieldfox

OTA – Over The Air- målinger på Keysight Fieldfox

Neste generasjon mobiltelefonnettverk 5GTF og LTE FDD vil bli enda mer krevende å optimalisere i f.eks. urbane strøk for å sikre at signalene fra basestasjoner treffer akkurat de områdene de er tiltenkt.

Måling og analyse av signaleringene i vil derfor være enda viktigere å måle og analysere.

FieldFox modellen fra Keysight håndterer nå dette.

Mer om OTA målinger med FieldFox for 5GTF

Mer om OTA målinger med FieldFox for LTE FDD

14.12.2018 13.21