Optimaliser levetiden på batteriene til trådløst internett utstyr – Keysight X8712A

Optimaliser levetiden på batteriene til trådløst internett utstyr – Keysight X8712A

Keysight har lang erfaring i dette, de ser behovene og fortsetter dermed utviklingen av utstyr for analyse av batteriforbruk til forskjellige formål. For tiden er det å få batteriene til internett baserte ting til å leve lengst mulig. Til det har de lansert konseptløsningen X8712A.

Problemstillingene og årsaken til at batteriene ikke varer så lenge som antatt er mange og ofte sammensatte årsaker.

Keysight X8712A systemet gir mulighet for å detektere uheldige konstruksjonselementer. Med automatisk korrelasjon mellom kritisk RF og DC hendelser på effektforbruket, ned på underste system nivå, vil konstruktørene kunne identifisere hendelser som forbruket mest strøm og dermed få mulighet optimalisere disse systemene for å kunne minimalisere strømforbrukene.

Prinsipielt gjøres dette ved å måle effekt forbruket på en bestemt RF- eller under krets hendelse og kalkulerer forbrukstiden og strømforbruket for et område av interesse og basert på det å angi estimert batteri levetid.

Man kan selv gjøre noen valg på sammensetningen av et X8712A system, men det vil typisk bestå av:

X8712A-DPA DC Power Analyzer.

X8712A-SMU Battery Drain Analyzer Source Measure Unit (SMU) moduler,

X8712AD RF event detector

KS833A1A / X8712AS Event-based Power Analysis Software.

Mer om X8712A

05.11.2018 10.53