Ny strøm analysator for ekstremt lavnivå strømtrekk - Keysight

Ny strøm analysator for ekstremt lavnivå strømtrekk - Keysight

100pA til 10A, Opptil 200MHz båndbredde, 14 eller 16-bit dynamisk område, 1GSa/sekund.

Med slike spesifikasjoner kan du nå detektere og måle det som tidligere ikke var mulig å måle.

 

Dette er markedets første analysator med målefølsomhet for dynamiske strømkurver ned til 100pA, med 1GSa/s samplingshastighet og 14- eller 16 bit dynamisk område. Modell serien heter CX3300 og er som sagt en ny kategori instrument som er spesielt utviklet for utviklingsingeniørene og forskerne som sliter med å måle de hurtige strømtransienter, typisk pulsbredder mindre enn 100ns, når de forsøker å karakterisere komponentene sine, og spesielt da for de laveste strømtrekkene.

 

Å karakterisere avanserte komponenter og lav effekts komponenter har sine utfordringer.

Når det skal måles høy hastighetssignaler på typisk over 1MHz samt små strømmer på typisk under 1µA dukker problemstillingene opp. Eksisterende måleløsninger og metoder for dette har typisk vært plaget med høyt støynivå, spenningsfall, begrensninger i måleområdene og begrensninger i båndbredde. Resultatet blir da typisk at lav effekts dynamiske strømmer og rett og slett ikke blir detektert og dermed heller ikke målt.

 

Keysight’s nye CX3300 har brutt barrierene og løst disse begrensingene ved å gjøre samtidigmålinger av bred- og smalbåndet lav nivå strøm kurver. Med 14 bit eller 16 bit dynamisk måleområde kan målingene utføres med ett enkelt måleinstrument.

CX3300 er utstyrt med grafisk brukergrensesnitt på WXGA 14.1” multi touch skjerm, avansert målefunksjonalitet, analyse programvare for enkel betjening.

 

Keysight har årelang erfaring og er velkjent innen dette område, både for karakterisering av komponenter og silikon, samt måleutstyr for veldig små strømtrekk i et større frekvensbånd.

 

Instrumentet begrenser seg ikke til bare å måle dynamiske strømmer, men gir også mulighet for å benyttes som et debugging verktøy som igjen gir mulighet for dypdykk og nøyaktige evalueringer i utviklingsfasen. Noe som igjen burde gi kortere utviklingssykluser og rom for enda heftigere ytelser.

 

For alle dere som jobber med å utvikle «Internet of Things» utstyr - her er noe å glede seg over.

Produktets hjemmeside

06.04.2016 10.09