Noise Figure målinger på Keysight FieldFox

Noise Figure målinger på Keysight FieldFox

FieldFox håndholdte mikrobølge analysatorene utvider funksjonaliteten sin med nok en målefunksjon, nemlig Noise Figure- / støytallsmålinge.

Ved å kombinere Noise Figure målingene, opsjon 356, med 2-port vektor nettverksanalysator, VNA, spektrumsanalyse og power sensor integrering, kan FieldFox nå gjøre komplett karakterising av forsterkere og konvertere i felt og reparasjonsentre.

Noise Figure målingen er for modellene helt opp til 50GHz og de matches med Keysight’s bordmodells Y-faktor metode. I tillegg har FieldFox skjermen en løpende usikkerhetskalkulator med søylediagram som viser sann-tids måleresultater.

Målingene krever bl.a. en av modellen 346* Noise Source. Les mer på produktsiden og se Technical Overview og Configuration Guide for øvrige konfigurasjonskrav og muligheter.

04.06.2018 09.25