Keysight senker prisene med 10% på Nettverk Analysatorene i PNA-L B serien

Keysight senker prisene med 10% på Nettverk Analysatorene i PNA-L B serien

Med virkning fra 1/12-17 senker Keysight prisene med 10% på HW plattformen og oppgraderings settene for modellene:

    • N5231B          N5232B          N5234B          N5235B          N5239B

    PNA-L er mid-range serien Nettverk Analysatorer som har frekvensområde opp til 8,5GHz, 13.5GHz, 20GHz, 43,5GHz og 50GHz. De leveres i 2 port eller 4 port og har et omfangsrikt utvalg av tilleggs funksjonalitet, hvor det meste er oppgraderbart.)

Keysight PNA-L serie

19.12.2017 10.50