Keysight BenchVue - Et enkelt programm som snakker med over 450 forskjellige instrumenter

Keysight BenchVue - Et enkelt programm som snakker med over 450 forskjellige instrumenter

BenchVue er et nytt PC program som er laget for enkelt å sette opp og hente ut data fra måleinstrumentene. Enten mellom PC og enkelt instrument, eller et måleoppsett med mange instrumenter der det skal være automatisk styringer, testrutiner og målinger.

Kravene til at programvarer skal være enklere, mer intuitiv og enda raskere å bruke øker stadig. Derfor har Keysight nå lanser en helt ny generasjon av tidligere BenchLink og Intuilink, nemlig BenchVue. BenchVue er den nye fellesplattformen fra Keysight for styrings programvare til instrumenter. Med den forenkles styringen, innhenting av måledata og målerapportene i og med at det blir et felles brukergrensesnitt for alle instrument typene.

Keysight jobber med til å få så mange av instrumentene deres som mulig til å kunne dekkes av BenchVue. Versjon 3.5 kom ut i juni 2016 og har økt antallet til over 500 HP / Agilent / Keysight instrumenter.

Brukergrensesnittene er grafiske og man kan f.eks. enkelt bygge opp et test oppsett med  «dra og slipp» fra funksjonsbiblioteker. Det er derfor ingen behov for programmering. Instrument driverne lastes inn automatisk når instrumentet kobles til og gjenkjennes.

BenchVue selges til en temmelig beskjeden pris.

BenchVue kan også leveres i Mobil versjon via en app for enten Apple eller Android.

BenchVue hjemmeside med bl.a. en videopresentasjon.

BenchVue datablad

BenchVue instrumentliste ver 3.5

06.07.2016 13.07