IoT / Internet of Things design og test utfordringer - NY applikasjons note

IoT / Internet of Things design og test utfordringer - NY applikasjons note

Keysights nye applikasjons note, "IoT - With Great Power Comes Great Challenges", omhandler de økende utfordringene med Internet of Things, (IoT) for utstyrskonstruktører og utviklere

når det gjelder komponenter, kretser og system nivå, hvilke verktøy og løsninger som er tilgjengelige per i dag så vel betraktninger om at testing vil kan kunne spare kostnader. Keysight forstår de problematiske sidene med IoT konstruksjon og testing. Keysight kan forsyne ingeniørene med mange forskjellige løsninger. Fra enkelt utstyr til system løsninger. Både for instrumenter og programvare for mage RF og høy hastighets digitale teknologier for anvendes i IoT.

Internet of Things ressurs side

Den nye applikasjons noten IoT - With Great Power Comes Great Challenges

31.03.2016 08.37