Hvor mye støy skader målenøyaktighetene dine? Les Keysights «Application brief»

Hvor mye støy skader målenøyaktighetene dine? Les Keysights «Application brief»

Støy i elektronikk kretser kan forårsake tilfeldige forstyrrelser på informasjonsflyten mellom sender og mottaker. Når man lager et høy-ytelses trådløst system må støyen i alle sendere og mottakere komponentene måles uten å forsake nøyaktighet eller sviphastighet En kan heller ikke la tidspress og / eller budsjetter styre dette.

Keysight har utgitt en application brief på dette, Five Hints for Successful Measurements in Noise.

Last den ned her

14.12.2015 09.48