Gratis måle app’er for Keysight Oscilloskop

Gratis måle app’er for Keysight Oscilloskop

På modellsidene til Keysight.com er det lagt ut ny Firmware oppdatering 7.1 for modellen i 2000X, 3000A, 3000T og 4000A skopene.

De mye måle applikasjonen som blir tilgjengelig er flere FFT muligheter, channel power, occupied bandwidth, adjacent channel power og total harmonic distortion. I tillegg DVM og «Training signal options»

For 3000T og 4000A serien finnes nå måleapplikasjonene  Frequency Response Analysis /Bode Plot å få kjøpt.

Last ned Firmware 7.1 her:

Firmware for the 3000T X-Series

Firmware for the 4000 X-Series

04.05.2017 08.00