Frekvens respons analyse på oscilloskop

Frekvens respons analyse på oscilloskop

Siste versjon av Firmware 4.08 for Keysight InfiniiVision i 3000T og 4000X serien gir nye muligheter for Frekvens Respons Analyse i PSRR & Control Loop Response opsjonene, (DSOX3PWR og DSOX4PWR).

Disse målingene som i utgangspunktet er forsterknings- og fasemålinger versus frekvens er kritiske målinger for de som karakteriserer stabiliteten på tilbakeføringsnettverket på Svitsj mode strømforsyninger.

Dette er målinger som tradisjonelt blir gjort med Vektor Nettverksanalysator og Frekvens respons analysator. Nå gir også Keysight 3000T og 4000X serien oscilloskop mulighet til å gjøre slike målinger.

Les mer i applikasjonsnoten

25.07.2016 13.12