E-cal for kalibrering helt ned til DC fra 67GHz – N469xD serien

E-cal for kalibrering helt ned til DC fra 67GHz – N469xD serien

Det er en kjent utfordring å kalibrer en nettverksanalysator ned til DC. Nå har Keysight løsningen. Den nye N469xD serien e-Cal består av flere modeller som dekker forskjellige frekvensområder der det største er fra 67GHz til DC.

Serien er kompatibel med Keysight FieldFox, PXI VNA, ENA og PNA seriene nettverksanalysatorer.

Les mer. www.keysight.com

01.05.2018 13.15