CXPI trigging og dekoding på oscilloskop

CXPI trigging og dekoding på oscilloskop

Keysight har lansert industriens første CXPI trigger og dekoder, (Clock eXtension Peripheral Interface), for oscilloskop, nemlig modellene i InfiniiVision 3000T og 4000X seriene.

CXPI er neste generasjon, høy ytelses serie buss protokoll for automotive applikasjoner. Det tenkes at CXPI vil erstatte en del av applikasjonene i automotiv industrien som per i dag  håndteres av  LIN bussen.

Les mer om CXPI bussen og applikasjonene.

25.07.2016 12.53