8 nye Power Sensorer fra Keysight – wide dynamic range

8 nye Power Sensorer fra Keysight – wide dynamic range

Modellen er USB/LAN basert og har et dynamisk bredbåndsområde som dekker de fleste applikasjoner i sine frekvensområder.

U/L205x/6xA serien starter på 10MHz og har stoppfrekvenser på 6GHz, 18GHz og 33GHz

Hovedspesifikasjoner og – funksjoner er:

  • Wide dynamic range >= 90 dB
  • Frequency coverage: 10 MHz to 6/18/33 GHz
  • Fast measurement speed
  • Patented internal zero and cal
  • Power linearity of < 1%
  • Video bandwidth: Flexible ultra wide average power bandwidth  ≥500 MHz, and Peak video bandwidth of 5 MHz for the latest and future modulation formats
  • Built in trigger in and out
  • Deeper internal memory up to 1 Mbyte
  • Variable sampling rate up to 1Msamples/sec specified by WLAN ETSI EN 300 328 V1.8.1 compliance requirement from the default 20Msamples/sec

Les mer

02.10.2018 15.49