kontor bygg i rekke
Strandvegen 163 c
Enebolig med saltak og gesims.
Vikvegen 5
Regulering plan bolig blokker
Alders hjem
Flyplass
Rekkehus 3 boliger.
Enebolig
Klinikk
Lavblokker
Enebolig