TRÄFIBERSKIVOR FRÅN PAVATEX

Förutom den mjuka träfiberisoleringen från Pavatex finns det ett flertal pressade träfiberprodukter för isolering och konstruktion.  

I vårt lager finns skivorna Isolair, Pavatherm-Combi, WP std A (kallas även tretex) och Pavaroom. Alla har sina speciella användningsområden och de tekniska värdena varierar mellan produkterna. 

Pavaterm combi

Underlagsskiva för tak- och vägginstallationer. I nybyggd konstruktion eller som tilläggsisolering. Försedd med profilkant och vaxat ytskikt. Kan utsättas för väder och vind under begränsad tid lite beroende på var i konstruktionen skivan används. Tjocklek  40 och 60 mm. Format: 2500 x 770 mm. Täckmått: 1780 x 560 mm.

Tekniska värden:

Densitet ρ [kg/m3 ] 145
Värmekonduktivitet (EN 13171) λD [W/(mK)] 0.041
Spec. värmekapacitet c [J/(kgK)] 2100
Ånggenomgångsmotstånd µ 3
Brandegenskaper (EN 13501–1) Klass E
Tryckspänning vid 10% komprimering [kPa] 100
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa] 10
Avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) 030105; 170604
 Beteckningskod WF–EN13171–T5–CS(10\Y)100–TR10–WS1,0–MU3–AF100

 

Presenteras oftast som underlagstakskiva men har i Sverige sitt huvudsakliga användningsområde som fasadsskiva. Används gärna i kombination med pavaflex eller cellulosa som köldbryggebrytare i yttervägg. Försedd med profilkant och vaxat ytskikt. Kan utsättas för väder och vind under begränsad tid. Diffussionsöppen och fuktutjämnande. Testad för regnsäkerhet, brandmotstånd och bullerskydd. Tjocklek  20 mm. Format: 2500 x 770 mm. Täckmått: 2480 x 750 mm.

Tekniska värden:

Densitet ρ [kg/m3 ] 240
Värmekonduktivitet (EN 13171) λD [W/(mK)] 0.047
Spec. värmekapacitet c [J/(kgK)] 2100
Ånggenomgångsmotstånd µ 5
Brandegenskaper (EN 13501–1) Klass E
Tryckspänning vid 10% komprimering [kPa] 180
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa] 30
Avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) 030105; 170604
 Beteckningskod WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)160-TR30-WS1,0-MUS-AF100
Underlagstakskiva (EN 14964) SB.E
Porös träfiberskiva (EN 622-4) Typ SB.E

Lättviktskiva för innervägg. "Allt i ett". Monteras direkt på regelkonstruktion eller på insidan av timmervägg. Det dubbelsidiga hårda ytskiktet motsvarar en ångbroms och ger en färdig yta att måla, tapetsera eller kakla. Med sin spontning ger skivan en luftät konstruktion med minimalt materialspill. Snabb att montera och ger god isolering. Särskilt användbar i snedtak eller svåråtkomliga utrymmen tack vare sin vikt. Tjocklek 30 mm. Format: 2500 x 540 mm. Täckmått: 2480 x 520 mm. 

Tekniska värden:

Densitet ρ [kg/m3 ] 230
Värmekonduktivitet (EN 13171) λD [W/(mK)] 0.044
Spec. värmekapacitet c [J/(kgK)] 2100
Ånggenomgångsmotstånd µ 4.6
Brandegenskaper (EN 13501–1) Klass E
Tryckspänning vid 10% komprimering [kPa] 250
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa] 30
Avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) 030105; 170201; 170604
 Beteckningskod WF–EN13171–T5–CS(10\Y)250-TR30-WS1.0