PAVAFLEX - Regelisolering av träfiber

Pavaflex är en naturlig och flexibel regelisolering tillverkad av barrträ. Används i diffusionsöppna konstruktioner tillsammans med en ångbroms och tejp i inre vägguppbyggnad samt vindduk eller fasadskiva i den yttre.  

Träfiberisolering i skivor.

Mått: 575 x 1350 mm

Tjocklekar: 45, 70, 95, 120, 145 och 220 mm

TEKNISKA VÄRDEN PAVAFLEX

Densitet ρ [kg/m3 ]  40
Värmekonduktivitet (EN 13171) λD [W/(mK)]  0.038
Spec. värmekapacitet c [J/(kgK)] 2100
Ånggenomgångsmotstånd µ 2
Brandegenskaper (EN 13501–1) Klass E
Tryckspänning vid 10% komprimering [kPa]
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa]
Avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) 030105; 170604
Beteckningskod WF–EN13171–T3–MU2–AF5