Tussilago forlag ble startet i 2010. 

Vi utgir skjønnlitteratur og faglitteratur for barn, ungdom og voksne. Tussilago forlag ønsker å gi plass til særegne og viktige utgivelser. Redaksjonen har brei kompetanse og lang erfaring fra hele det litterære kretsløp; blant annet bokhandel, bibliotek, litteraturformidling og presse.

For mer informasjon, ta kontakt med Øistein Hølleland (post@tussilagoforlag.no).

Tussilago forlag vil være et lite lys i den litterære skråninga.