Välkommen till SSF!

Sveriges Skogstjänstemannaförening, SSF, är en branschförening för chefer, tjänstemän och anställda i ledande ställning inom skogsbruket och dess näraliggande verksamhetsområden.

Föreningen ingår i fackförbundet Ledarna och har omkring 1 150 medlemmar som är anställda vid privata företag.

SSF är den naturliga branschföreningen inom skogsnäringen. Här får du kontakter med kollegor och tillgång till bland annat aktuell information och intressanta aktiviteter.

För de av våra medlemmar som arbetar på lite större företag finns speciella företagsklubbar, vilket ger ett bra nätverk med lokal förankring på arbetsplatsen.

Sociala medier

Här på vår hemsida får du möjlighet att diskutera aktuella frågor, du får tillgång till andras erfarenheter och uppslag till bra lösningar.

 

Vi finns även på Facebook, gå in och gilla vår sida:

www.facebook.com/SSFLedarna/

Aktuellt just nu

Dags för årets ordförandekonferens - Skogsbrynet!

Den 4-5 oktober samlas våra klubbordförande eller ställföreträdande till konferensen Skogsbrynet. Vi tar bland annat upp arbetsmiljöfrågor och annat som berör skogliga yrken och våra medlemmar, vi brukar titta på lönestatistik, förmåner och villkor. Har du något vi borde ta upp, så tveka inte att höra av dig!

SSF Stämma

Den 13 maj var det dags för SSF's stämma och ny styrelse valdes. Ni hittar kontaktinformation under fliken "Om oss", klicka på styrelse. Vi tackar föregående styrelse för sitt jobb och engagemang och önskar den nya styrelsen välkommen!

Här hittar du stämmoprotokollet 2017.

 

Annonsera i SSFnytt

 

Vi söker annonsörer till vår medlemstidning - SSF Nytt


SSF Nytt är vår medlemstidning som utkommer med 4 nr/år. Tidningen distribueras till ca 1 300 aktiva medlemmar och finns nedladdningsbar från hemsidan som pdf.

Annonsera i SSF Nytt »